สมัครเป็นร้านค้าสมาชิก
ติดต่อด้านอื่นๆ
บริษัท พระยาเปย์ จำกัด
ที่อยู่ 9 อาคารวิชัย ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-252-9844
อีเมล merchant@prayapay.com